This content has been archived. It may no longer be relevant

Bengkel ini bertujuan berkongsi pengetahuan dan pengalaman dari Professor Dr. Mohammad Nazri bin Mohd Jaafar untuk menghasilkan buku penyelidikan daripada tesis atau laporan penyelidikan. Beliau juga akan memberikan pendedahan kepada peserta tentang peluang dan insentif dari penghasilan buku penyelidikan.

Bengkel tersebut akan diadakan di Menara Razak, UTM Kuala Lumpur pada 14 Februari, hari Selasa bermula jam 11.00 pagi hingga 4.30 petang.

PENGISIAN PROGRAM

  • Pengenalan kepada Buku Penyelidikan
  • Anatomi buku
  • Kaedah merombak tesis kepada Buku Penyelidikan
  • Merangka kandungan
Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.