Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perpektif Islam

RM30.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini ditulis dengan tujuan melengkapkan perbincangan tentang subjek Institusi Islam termasuklah Institusi Pendidikan yang menjadi subjek mata pelajaran umum di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Atas asas itu, buku ini digarap dengan menyediakan enam bab yang dikira mampu memenuhi tujuan buku ini ditulis. Bab pertama membincangkan Sekolah Menurut Perspektif Islam. bab kedua pula mengupas tentang Pengurusan Sekolah Satu Tasawur Umum. Seterusnya bab ketiga menjelaskan aspek Kepimpinan dan Penyeliaan Pendidikan di Sekolah. Bab empat pula menyentuh aspek Etika Islam dalam Pengurusan Pendidikan di Sekolah. Manakala, Bab Lima dan Enam membincangkan peranan Guru dalam Menjayakan Pengurusan Pendidikan di Sekolah dan aspek Kelancaran Pengurusan Pendidikan di Sekolah melalui Penguatkuasaan Disiplin dan Hukuman. Daripada segi kepenggunaan buku ini boleh dijadikan bahan rujukan oleh semua pelajar UTM yang mengambil subjek Institusi Islam. Di samping itu, buku ini sesuai dijadikan bacaan umum.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.