3 Dekad Pembangunan Kampus UTM

RM150.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku 3 Dekad Pembangunan Kampus UTM merupakan hasil pengumpulan maklumat daripada koleksi kertas kerja, laporan projek–projek pembangunan, buku serta majalah berkaitan yang bertujuan bagi mendokumentasikan sejarah pembangunan UTM. Perlaksanaan pembangunan kampus baru UTM ini telah dimulakan sejak tahun 1973. Sejarah penamaan kampus kepada Universiti Teknologi Malaysia tercatat pada 1 April 1975 apabila ITK dinaik taraf kepada UTM. Buku ini juga menceritakan konsep pembangunan yang dilaksanakan serta mengambil kira beberapa kriteria perancangan bagi melancarkan perlaksanaan projek dari Rancangan Malaysia Ke–3 sehinggalah Rancangan Malaysia Ke–8.

Pembangunan kampus induk baru ini juga mengambil kira pembangunan persekitaran yang kondusif serta mengekalkan aspek penghijauan di seluruh kampus supaya suasana pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan harmoni. Selain itu, pelbagai kemudahan disediakan untuk menjadikan kampus induk ini bertaraf antarabangsa dengan cara permohonan peruntukan untuk projek–projek pembangunan berasaskan keperluan pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, penulisan serta pengkomersilan universiti menerusi peruntukan Rancangan Malaysia setiap 5 tahun.

Buku ini diharap menjadi sumber rujukan penting dan komprehensif bagi membantu mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perancangan projek pembangunan kampus di Malaysia.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index