Antologi Puisi Kemerdekaan dan Patriotisme: Warkah Anak Merdeka Universiti Teknologi Malaysia

RM15.00

Category: Tag:

Description

Malaysiaku Gemilang begitulah tema Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-50 tahun yang bakal kita sambut pada 31 Ogos ini. Kemerdekaan perlu kita pertahankan dalam segala aspek kehidupan agar generasi akan datang dapat terus mengecap nikmatnya. Maka sesuai dengan itulah Antologi Puisi: Warkah Anak Merdeka Universiti Teknologi Malaysia diterbitkan khas sempena sambutan jubli emas kemerdekaan negara. Penerbitannya berjaya diusahakan hasil daripada penganjuran Sayembara Menulis Puisi Kemerdekaan dan Patriotisme Negara bagi staf Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Matlamat sayembara adalah untuk memperkukuhkan semangat patriotisme, di samping mencungkil bakat penyair dalam kalangan staf UTM yang rata-rata berlatar belakang disiplin sains dan teknologi. Penyertaan daripada staf akademik dan bukan akademik dari pelbagai jabatan dan fakulti di UTM Skudai, bahkan staf dari City Campus, Kuala Lumpur amat menggalakkan. Seramai 73 orang penyair terdiri daripada 30 orang staf akademik dan 43 staf bukan akademik daripada pelbagai kumpulan perjawatan menyertai sayembara ini. Sebanyak 123 buah puisi diterima dan setelah proses saringan menerusi penilaian yang berasaskan piawaian kriteria penilaian Dewan Bahasa dan Pustaka, hasilnya sebanyak 50 puisi dipilih. Inilah pertama kali penerbitan seumpama ini direncanakan sebagai satu usaha merakamkan tanda cinta dan patriotisme staf UTM dalam menyemarakkan dunia kesusasteraan tanah air.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index