983-52-0313-X

RM30.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Keselamatan data amat penting pada era siber. Salah satu mekanisme keselamatan data ialah kriptografi iaitu satu teknik yang menukarkan maklumat kepada bentuk yang tidak dapat dibaca atau difahami dengan menggunakan kekunci. Buku ini membincangkan pembangunan algoritma kriptografi yang terdiri daripada kriptografi kekunci simetri dan tak simetri. Bagi memudahkan kefahaman algoritma kekunci tak simetri, asas teori maklumat dan teori nombor juga diterangkan dalam buku ini. Selain daripada itu, algoritma cincang dan pengenalan steganografi juga dimuatkan. Buku ini sesuai digunakan oleh pelajar peringkat ijazah sarjana muda dan juga sarjana serta mereka yang ingin melakukan pembangunan perisian keselamatan data.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.