Asas Perhubungan Elektronik

RM39.00

Category: Tag:

Description

Buku ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek asas yang penting dalam memahami sesuatu sistem perhubungan elektronik. Beberapa jenis sistem perhubungan yang umum dihuraikan dalam bentuk yang mudah untuk difahami. Ini meliputi sistem radio, televisyen, penghantaran isyarat digit dan rangkaian komputer. Kandungan buku ini telah disusun sebagai bahan pengajaran bagi pelajar peringkat Sarjana Muda Sains Industri (Fizik) di Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia. Walaupun begitu, buku ini dapat juga dijadikan sebagai bahan asas bagi kursus kejuruteraan lain, terutamanya Kejuruteraan Elektrik Perhubungan di peringkat universiti, kolej dan politeknik.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.