Gaya & Panduan Penerbitan Book Chapters

RM10.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Gaya dan Panduan Penerbitan Book Chapters ini diterbitkan bertujuan untuk memberi panduan kepada penulis dan editor mengenai pengkaryaan dan penerbitan book chapters. Keseragaman daripada perspektif gaya yang dicadangkan sama sekali tidak bermakna para penulis, editor, dan pengatur huruf dikongkong atau dibataskan, sehingga memungkinkan mereka menjadi tak berdaya cipta dan hilangnya kreativiti. Sebaliknya, semangat penyediaan gaya dan panduan ini menyediakan ruang secukupnya kepada penulis dan editor menginovasi daya cipta asal ke atas hasil kerja supaya terarah kepada matlamat menjaya, mempercepat, dan meningkat mutu penerbitan book chapters.

Penerbitan gaya dan panduan penerbitan ini, diakui tidak dapat memenuhi setiap aspek keperluan, apatah lagi memuaskan kehendak entiti yang menanganinya – namun penataran yang dilakukan diharap dapat memandu, membantu dan memberikan bimbingan dalam rangka menghalacarakan hasil penulisan ke tahap mencapai suatu bentuk gaya dan format penulisan yang seragam, mudah difahami dan berkualiti, sekalipun ditangani ratusan penulis dan puluhan editor.

Atas matlamat ini, diharapkan gaya dan panduan penerbitan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh kalangan para penulis, editor, dan pengatur huruf dari peringkat menyedia kerangka, menggarap penulisan, membina manuskrip hinggalah ke peringkat penyediaan naskhah sedia kamera book chapters yang diusahakan.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index