Konsep Perbandaran Islam Suatu Gagasan Alternatif

RM20.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini ditulis bagi mewujudkan wacana intelektual berkenaan budaya hidup dari perspektif Islam bersumberkan Al?Quran dan Sunnah dan kaitannya dengan konsep perbandaran Islam. Pada masa kini, pemahaman tentang seni bina Islam, contohnya masjid dan perbandaran Islam terlalu banyak berkisar kepada pendekatan sejarah perbandaran tamadun Islam lampau. Model?model perbandaran ini mempunyai dari sudut penyelesaian permasalahan budaya bangsa, iklim, sifat muka bumi, lanskap vernakular, kepentingan politik peribadi dan ketenteraan. Justeru, buku ini mengambil pendekatan dengan memahami budaya hidup Islam sebagai suatu perjuangan individu dan masyarakat dengan mengambil kira nilai?nilai sunnah dan pembangunan lestari semasa.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.