Krisis Pemikiran Seni Bina Malaysia

RM50.00

Category: Tag:

Description

Author :
ISBN : 9789835207808
Walaupun bidang seni bina dan profesion arkitek telah bertapak lebih setengah abad di negara ini, namun wacana intelektual amat ketandusan sekali. Ini mengakibatkan banyak reka bentuk bangunan seperti perumahan moden, sekolah, pejabat, dan bangunan komuniti masih lagi menggunakan penyelesaian yang tidak lagi relevan. Masjid dan seni bina Islam pula masih lagi mengagung–agungkan seni bina Timur Tengah tanpa mengetahui bahawa terdapat hasil reka bentuk atau ide–ide yang lebih baik lagi jika wacana seni bina segar mempersoalkan penyelesaian sedia ada. Buku Krisis Pemikiran Seni Bina Malaysia ditulis khusus bukan sahaja untuk para pelajar seni bina di pusat pengajian tinggi tetapi juga kepada pelajar dalam bidang berkaitan seperti seni halus, sejarah, dan antropologi. Buku ini juga boleh dibaca oleh orang awam kerana isu seni bina adalah isu rakyat dan komuniti. Pembacaan khusus tentang modenisme, pasca modenisme, seni bina Islam, seni bina komuniti, identiti nasional dan sebagainya dapat memberi tafsiran baru terhadap pandangan serta kritikan seni bina khususnya di dalam negara ini dan di Nusantara amnya. Selain itu, pembaca juga dapat memperkayakan lagi wacana intelektual bidang sains sosial dalam bahasa ibunda mereka.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.