Libat Sama Komuniti untuk Kesejahteraan Masyarakat

RM70.00

Category: Tag:

Universiti melaksanakan amanahnya menurunkan kepakaran yang dimiliki untuk membangun, mengembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Inilah intipati yang digarap oleh buku ini melalui inisiatif Lembah Inovasi Johor  yang menyatukan institusi akademik, agensi kerajaan, industri dan komuniti bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di negeri Johor.   Buku yang mengandungi 10 bab ini mengupas isu-isu dan cabaran untuk mengekalkan kelestarian keusahawanan industri kecil dan sederhana, keperluan latihan yang komprehensif, pengenalan teknologi dan teknik terbaharu untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan, pembangunan pendidikan dan modal insan bahkan teknologi komunikasi dalam pembangunan infrastruktur. Buku ini sesuai untuk dijadikan rujukan oleh pelbagai pihak terutamanya kumpulan kepimpinan universiti yang berhasrat membugar program pemindahan ilmu di peringkat universiti.  Kajian dalam buku ini boleh membantu pembaca melakar pelbagai projek untuk diterjemahkan kepada masyarakat secara sistematik dan terancang.  Ia juga sesuai dibaca oleh ahli akademik yang mencari inspirasi dan merancang usaha mencurahkan kepakaran yang dimiliki untuk dikongsikan bersama masyarakat. Selain itu,   kandungan dalam buku ini boleh dijadikan rujukan oleh pihak industri yang ingin menyumbang pembangunan masyarakat melalui program tanggungjawab sosial korporat.

Additional information

Weight 0.4 kg
Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.