Mekanik Bendalir Teori dan Penggunaan

RM65.00

Category: Tag:

Description

Mekanik bendalir ialah kajian yang melibatkan bendalir dalam keadaan diam (statik), bendalir yang bergerak (dinamik), dan sebarang kesan terhadap sempadan sama ada permukaan pepejal atau bendalir yang lain. Oleh itu, mekanik bendalir bolehlah dikatakan sebagai kajian daya dan gerakan yang melibatkan bendalir.Buku ini mengetengahkan asas mekanik bendalir yang perlu dikuasai oleh pelajar kejuruteraan pada peringkat diploma dan ijazah di institusi pengajian tinggi untuk mengkaji persoalan yang lebih mencabar dalam bidang mekanik bendalir yang lebih kompleks. Penampilan buku ini dimantapkan lagi dengan latihan yang diberikan pada akhir setiap bab.Buku ini juga sesuai sebagai rujukan oleh jurutera yang ingin mengulang kaji atau menilai kembali pengetahuan mereka tentang mekanik bendalir. Di samping itu, sebahagian daripada kandungan buku ini boleh dimanfaatkan oleh calon yang ingin menduduki peperiksaan kompetensi Bahagian A – Matematik Praktik untuk Jurutera Stim dan Jurutera Enjin Pembakaran Dalam Gred Satu dan Dua kendalian Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Malaysia.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index