Menjayakan Kelangsungan Sebuah Universiti

RM30.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Dengan cabaran baharu yang lebih getir dalam menghadapi ketidaktentuan (uncertainty) dan gangguan (disruption) berskala besar, UTM perlu bersedia mengharungi cabaran dan kekangan dengan melakukan perubahan besar agar terus kekal relevan dan mampu memainkan peranan sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang boleh memenuhi aspirasi Negara di samping menyumbang kepada kesejahteraan sejagat.

Buku ini memaparkan senario penting yang berlaku serta impak realiti semasa, di mana keperluan merekayasa pendekatan Model Baharu Pendidikan Tinggi diwujudkan bagi menjayakan kelangsungan universiti. Seluruh warga UTM perlu terus menggalas tanggungjawab dengan memainkan peranan signifikan bagi menyumbang ke arah ini.

Dengan menghayati “DNA UTM” sebagai petunjuk dan prinsip kita, warga UTM dapat terus memberikan yang terbaik dengan keluhuran hati dalam mendidik dan membangunkan mahasiswa, meneroka, dan memperkaya khazanah ilmu melalui kajian, penyelidikan, dan penghasilan penemuan terbaharu, serta terus berkhidmat dan menyumbang kepada masyarakat dalam mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran bakat di universiti.

Permodelan semula bisnes UTM memerlukan ketangkasan pemikiran, strategi yang berbeza (differentiated), serta pendekatan Strategi Lautan Biru yang agresif dan berani (bold) dalam menjana inovasi baharu dan memastikan kelestarian kewangan agar terus menyumbang kepada kelangsungan UTM dan membawa impak kepada kemakmuran ekonomi Negara dan kesejahteraan sejagat dengan berpandukan kepada prinsip amanah, hikmah, dan ihsan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.