Pascamoden Perbincangan Isu Sosial

RM17.00

Category: Tag:

Description

Pascamoden: Perbincangan Isu Sosial membincangkan isu?isu yang berkaitan dengan konsep dan teori pemikiran pascamoden, serta implikasinya dalam struktur berfikir dan realiti yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Islam. Isu lain yang turut dikupas adalah berkaitan dengan teori evolusi, dekadensi moral dan kepimpinan. Perbincangan dalam buku ini dituntas dan diimbangi dengan kesimpulan daripada perspektif Islam. Antara tajuk yang dibincangkan ialah dampak pemikiran pascamoden, dinamika kepimpinan Islam, gejala dekadensi moral dan teori evolusi daripada perspektif saintis dan al?Quran. Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan yang boleh membantu pembaca mengenali dan mendalami isu?isu yang sering dikaitkan dengan pemikiran pascamoden.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.