Pekerja Industri : Isu & Teknik Penyelesaiannya

RM35.00

Category: Tag:

Description

Organisasi mahupun sektor industri sering mensasarkan produktiviti yang tinggi, kualiti yang memberangsangkan, dan prestasi kerja yang cemerlang. Pekerja dianggap seperti “mesin penggerak” utama kepada keberkesanan sesebuah organisasi atau industri. Sehubungan itu, jika pekerja berhadapan dengan pelbagai krisis dan konflik dalaman, maka prestasi kerja akan merosot dan seterusnya menjejaskan pencapaian organisasi atau industri. Sebagai pengurus atau pemimpin organisasi, mereka perlulah sentiasa bersedia untuk menghadapi pekerja yang bermasalah dan mengatasi masalah tersebut sehinggalah prestasi pekerja kembali meningkat. Oleh itu, adalah lebih baik sekiranya pihak pengurusan dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran dalam bidang kaunseling terlebih dahulu. Dengan yang demikian mereka bukan sahaja menjadi pengurus yang terlatih bahkan juga menjadi kaunselor yang berjaya. Ini adalah selaras dengan matlamat negara untuk menjadi sebuah negara industri menjelang tahun 2020. Buku ini menyorot beberapa isu pekerja yang terdapat dalam organisasi atau industri yang diubahsuai dan ditokok tambah menjadi sebahagian daripada perkhidmatan kaunseling dalam sektor industri. Teknik penyelesaian turut diketengah untuk menjadikan mereka pengurus dan majikan yang efektif. Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan dan panduan untuk pengurus dalam organisasi atau sektor industri, majikan, pekerja, pelajar di pusat pengajian tinggi, pensyarah, guru, ibu bapa dan para pembaca yang berminat untuk mendalami kaunseling dalam bidang industri.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index