Pembangunan Insan Soleh Menurut Perspektif Imam Al-Nawawi

RM55.00

Category: Tag:

Description

Pembangunan Insan Soleh Menurut Perspektif Imam Al-Nawawi merupakan sebuah karya yang cuba merungkai salah satu magnum opus, iaitu kitab Riyad al-Salihin karangan Imam Al-Nawawi yang menjadi rujukan kepada umat Islam di seluruh dunia. Buku ini ditulis bersandarkan kekuatan kitab Riyad al-SalihinĀ  yang telah diterjemahkan dalam puluhan bahasa dunia. Penulis cuba merungkai kaedah pembangunan insan soleh dari sudut metodologi dan kandungan yang terdapat dalam kitab Riyad al-Salihin. Hasilnya, metode pendidikan kenabian dapat dikenal pasti dengan sempurna. Tujuh model pembangunan karakter Mukmin dengan segala elemennya dapat dikategorikan semula untuk dijadikan peta panduan ummah dalam membangunkan ketakwaan diri dan masyarakat Islam.

Buku ini boleh dijadikan rujukan utama umat Islam khususnya golongan pendidik dan pendakwah di Malaysia dalam usaha membentuk kesolehan diri, seterusnya melahirkan generasi umat yang soleh demi agama, bangsa dan negara.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.