Pendidikan Matematik Menengah di Malaysia dan Korea Selatan

RM60.00

Category:

Description

Korea Selatan merupakan salah sebuah negara yang boleh dijadikan penanda aras Pencapaian tinggi pelajar Korea Selatan dalam pentaksiran antarabangsa, seperti TIMSS dan PISA berbanding pelajar Malaysia menunjukkan sistem pendidikan Korea Selatan terbukti berjaya menghasilkan pelajar yang mampu bersaing di peringkat global. Lantaran itu, Korea Selatan dilihat layak ntuk dijadikan sebagai penanda aras bagi Malaysia untuk melihat aspek pendidikan khususnya bagi mata pelajaran Matematik sekolah menengah. Namun, tidak banyak kajian dan perbincangan yang dilakukan sebelum ini tentang perbandingan pendidikan matematik sekolah menengah antara Malaysia dengan Korea Selatan. Sehubungan itu, buku ini membincangkan perbezaan senario tiga komponen yang menentukan kejayaan sistem pendidikan di sesebuah negara, iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran, khususnya bagi matapelajaran Matematik peringkat menengah rendah di kedua-dua negara ini. Kajian dan perbincangan perbandingan yang dijalankan tidak akan digunakan untuk menentukan sistem pendidikan yang mana lebih baik, sebaliknya hanyalah untuk memahami faktor yang mendasari persamaan dan perbezaan, serta amalan semasa dalam pendidikan menengah rendah agar negara-negara ini dapat belajar daripada satu sama lain. Matlamat untuk mengkaji sistem pendidikan negara lain sebenarnya adalah untuk mengetahui apa yang dapat dipelajari dan diperbaiki, dan seterusnya akan menyumbang kepada dasar dan amalan yang lebih baik di negara masing-masing.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index