Pengenalan Komposit Matriks Logam

RM40.00

Category: Tag:

Description

Untuk menggunakan bahan baru dengan lebih berkesan dan selamat pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu bahan itu sangatlah penting. Pengetahuan seperti unsur yang membentuk bahan tersebut, kaedah pembuatan, sifat fizikal serta sifat mekanikalnya perlu diketahui. Buku ini menyediakan maklumat tersebut bagi tiga jenis komposit utama, iaitu komposit matriks polimer, komposit matriks logam dan komposit matriks seramik. Daripada ketiga–tiga jenis komposit ini, komposit matriks logam pula dikupas dengan lebih mendalam dan tumpuan diberi kepada kaedah pembuatannya melalui teknik tuangan seperti tuangan kacau dan lain–lain. Masalah biasa ketika penghasilannya dibincangkan berserta kaedah untuk mengatasinya. Buku ini sangat sesuai digunakan sebagai rujukan bagi para pelajar semua peringkat pengajian di Institut Pengajian Tinggi dan pusat–pusat latihan kemahiran

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.