Pengenalan Psikologi Industri & Organisasi

RM28.00

Category: Tag:

Description

Buku ini menerangkan penggunaan kaedah, prinsip, dan pengetahuan psikologi dalam pekerjaan. Setiap industri menekankan pekerjaan yang berkesan supaya produktiviti boleh ditingkatkan. Namun, matlamat ini tidak akan tercapai sekiranya pekerjanya tidak efektif. Oleh itu, keberkesanan pekerjaan memerlukan pekerja yang dapat memenuhi keperluannya. Buku ini turut mengenegahkan pandangan ahli psikologi, serta cadangan penyelesaian ke arah peningkatan keberkesanan pekerjaan. Pembaca boleh menjadikan buku ini sebagai panduan dalam kerja-kerja pengurusan industri. Oleh itu, buku ini bukan sahaja sesuai dibaca oleh pengajar institusi pengajian tinggim juga untuk mereka yang terlibat dalam pengurusan industri.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.