Pengurusan Hukum Syarak Menurut Perspektif Usul Fiqh Siri III: Kaedah Penetapan & Perundangan Hukum Syarak

RM45.00

Category: Tag:

Description

Buku Pengurusan Hukum Syarak Menurut Perspektif Usul Fiqh mengandungi tiga siri, iaitu Siri 1: Hukum Syarak, Siri II: Sumber Hukum Syarak, dan Siri III: Kaedah Penetapan & Perundangan Hukum Syarak.

Siri III: Kaedah Penetapan & Perundangan Hukum Syarak ini membincangkan kaedah yang digunakan oleh mujtahid dalam memahami bahasa nas. Ulama menghasilkan hukum syarak menerusi kedua-dua sumber induk ini.

Secara umum, kandungan buku Siri III ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama membincangkan bagaimana nas al-Quran dan hadis menunjukkan kepada sesuatu hukum. Bahagian kedua pula menerangkan bagaimana bahasa nas yang diturunkan 1000 tahun yang lampau masih boleh diterima sehingga kini dan seterusnya. Selanjutnya, bahagian ketiga buku ini menjelaskan asas penting yang dijadikan sandaran oleh para mujtahid dalam menyusun sesuatu peraturan untuk kebaikan manusia sejagat.

Buku Siri III ini mengandungi teras perbincangan dalam bidang ilmu Usul Fiqh berbanding Siri I dan Siri II.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index