Pengurusan Projek Pembinaan

RM40.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Industri pembinaan di Malaysia telah mencapai tahap yang boleh dibanggakan dalam pembangunan ekonomi negara. Keberkesanan dan kecekapan merupakan dua faktor utama yang saling mempunyai perkaitan antara satu sama lain dalam menilai kejayaan sesebuah organisasi. Pada umumnya, ‘keberkesanan’ merujuk kepada pencapaian objektif, manakala ‘kecekapan’ pula mencerminkan jumlah masukan atau sumber (seperti masa, kos, dan tenaga) yang diguna bagi melaksanakan sesuatu kerja. Keseimbangan antara keberkesanan dan kecekapan amat penting untuk mencapai objektif pengurusan. Dalam usaha meningkatkan daya saing kontraktor Malaysia khususnya untuk penglibatan projek di luar negara, sektor kerajaan dan swasta perlu berkerjasama supaya dapat terus bersaing di pasaran global. Pengurusan projek amat penting dalam sesuatu projek pembinaan. Pengurusan yang baik akan memberi kesan yang positif, iaitu projek dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, kualiti akan lebih terjamin, dan kos dapat dikurangkan. Oleh itu, pengurusan yang berkualiti dan efektif perlu dikendalikan oleh pakar yang dikenali sebagai pengurus projek. Tugas utamanya memastikan projek berjalan mengikut masa dan jadual yang telah ditentukan. Di samping itu, pengurus projek juga mesti menilai kualiti projek dan menyelaraskan kos selaras dengan bajet yang ditetapkan. Buku ini sesuai sebagai rujukan oleh pengurus projek, pengurus fasiliti, jurutera, pengurus pembinaan, juruukur bahan, penuntut institusi pengajian tinggi, pegawai kerajaan, kontraktor binaan dan mereka yang ingin mendalami pengetahuan dalam industri pembinaan.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index