Pengurusan Tekanan Pelajar Berasaskan REBT: Aplikasi Modul SMART Berfikir

RM60.00

Category:

Description

Pengurusan Tekanan Pelajar Berasaskan REBT: Aplikasi Modul SMART Berfikir merupakan sebuah buku yang telah dihasilkan dan disusun berdasarkan penemuan kajian, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman penulis dalam bidang yang berkaitan. Pada hakikatnya, golongan remaja merupakan generasi yang menjadi tunggak harapan negaara pada masa hadapan. Namun begitu, perkembangan psikologi mereka perlu diberikan perhatian kerana zaman remaja mudah terdedah pada tekanan. Maka, buku ini berkisar kepada aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah laku (REBT), iaitu salah satu pendekatan kognitif tingkah laku yang popular sehingga kini dalam membantu remaja, khususnya pelajar sekolah menengah tentang kaedah menguruskan tekanan berdasarkan kemahiran berfikir secara rasional. Berdasarkan pendekatan REBT, pemikiran tidak rasional terhadap sesuatu peristiwa merupakan penyebab utama gangguan emosi atau tekanan seseorang individu.

Buku ini membincangkan aplikasi Model ‘ABCDEF’ dalam REBT, panduan mengaplikasi REBT kepada kanak-kanak dan remaja di sekolah, proses membina modul secara berkesan, kemahiran pengendalian modul dalam kelompok, panduan menangani pemikiran tidak rasional kaunselor dan salah tanggapan klien terhadap REBT. Selain itu, buku ini juga mengemukakan satu set lengkap Modul SMART Berfikir yang mempunyai pelbagai aktiviti menarik yang telah dibangunkan secara penyelidikan ilmiah berdasarkan pendekatan REBT. Garapan bahasa yang dikupas secara terperinci berserta pelbagai contoh dikemukakan menjadikan buku ini lebih mudah untuk dibaca. Oleh itu, buku ini sesuai untuk dijadikan sebagai bahan rujukan, khususnya buat para kaunselor di Malaysia, pengamal kaunseling, guru, ahli motivasi, ibu bapa dan ahli kesihatan mental profesional yang lain bagi membantu remaja, khususnya dalam pengurusan tekanan. Malahan, buku ini boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada para pelajar dan pensyarah di kolej, institut pendidikan guru dan institusi pengajian tinggi serta dijadikan sebagai asas panduan oleh pembina modul dalam menghasilkan sesuatu modul.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index