Syeikh Abdul Qadir Al–Mandili (1910–1965): Biografi & Pendidikan Akhlak

RM35.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini membicarakan biodata ringkas Syeikh Abdul Qadir Al–Mandili dan pandangan beliau berhubung dengan pendidikan akhlak. Perincian mengenai pendidikan akhlak yang dilakukan penulis menurut perspektif Mandili merangkumi akhlak batiniah tercela (madhmumah) seperti marah, dengki, cintakan kemegahan, cintakan dunia, takbur, ujub, bakhil serta riyak dan terapi yang seharusnya diambil bagi menghilangkan kecelaan akhlak tersebut. Selain daripada itu, dibincangkan juga aspek akhlak lahiriah dan kaedah memelihara anggota lahir agar tingkah laku seseorang itu sentiasa mendapat keredaan Allah. Buku ini turut mengupas sepuluh asas akhlak terpuji (mahmudah) yang menjadi teras kepada kehidupan yang tidak seharusnya luput dari amalan umat Islam seperti taubat, takutkan Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasihkan Allah serta reda dengan qadak Allah Taala.

Buku ini sesuai untuk bacaan semua peringkat masyarakat khususnya mahasiswa, para pendidik, ibu bapa dan individu yang ingin membentuk peribadi serta generasi masa depan berakhlak mulia.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.