Reka Bentuk Berbantu Komputer: Asas Pemodelan

RM30.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memberikan kefahaman asas tentang kaedah pemodelan yang dijalankan dengan bantuan perisian AutoCAD. Sehubungan itu, keperluan kepada kaedah pemodelan berkomputer dijelaskan daripada peringkat asas keperluan reka bentuk berbantu komputer (RBBK), asas koordinat 2D dan 3D, bentuk pemodelan, penyuntingan dan transformasi, pemodelan lanjutan dan bentuk aplikasi disediakan bersama-sama contoh dan latihan. Dengan tersedianya buku ini, para pelajar, jurutera dan pensyarah dapat terus menjalankan kerja berkaitan pemodelan berkomputer dengan lebih yakin mengikut perkembangan terkini aplikasi RBBK. Buku ini sesuai sebagai rujukan dan panduan di peringkat institusi kemahiran dan universiti dalam memberi bimbingan kepada pemodelan berkomputer dengan lebih berkesan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.