Selangkah Ke Arah Kelestarian Global Keusahawanan Negeri Johor

RM50.00

Category: Tag:

Description

Buku ini membincangkan tentang hala tuju keusahawanan global bagi mengekalkan kelestarian Industri Kecil Sederhana (IKS) di negeri Johor di samping memberi nafas baharu dalam membangunkan perusahaan yang berpotensi tinggi seperti hasil pertanian, penternakan dan perikanan. Model pendekatan dimensi yang digunakan adalah model triple helix melalui inisiatif Institut Inovasi Strategik Johor (IISJ) atau kini dikenali sebagai Johor Innovation Valley (JIVe). Buku yang mengandungi 10 bab ini mengupas isu-isu dan cabaran untuk mengekalkan kelestarian keusahawanan IKS sebagai hab sekuriti makanan, keperluan latihan yang komprehensif, dan juga pengenalan teknologi dan teknik terbaharu untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. Selain itu, buku ini juga menggarap peluang dan kaedah bagi memperkasa jaringan revolusi industri halal selain memberi pendedahan mengenai penggunaan platform digital sebagai kaedah jual beli, penjenamaan dan pemasaran produk halal paling efektif di peringkat global. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan buat semua golongan usahawan IKS yang ingin mengetahui cara mengubah kaedah perusahaan konvesional kepada penggunaan inovasi baharu yang lebih cekap dan berteknologi tinggi untuk produk dan perkhidmatan mereka, berpaksikan libatsama kepakaran Universiti, sokongan kerajaan negeri, dan juga penglibatan industri dalam pemerkasaan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.