Struktur Data & Algoritma dalam Bahasa Turbo Pascal

RM35.00

Category: Tag:

Description

Buku Struktur Data dan Algoritma dalam Bahasa Turbo Pascal ini sesuai digunakan oleh pelajar di Institusi Pengajian Tinggi yang mengikuti kursus pengaturcaraan komputer. Buku ini menekankan tentang kaedah dan teknik pembangunan atur cara mengikut prinsip pengaturcaraan berstruktur. Buku ini juga memfokuskan kepada pembinaan algoritma dan struktur data yang digunakan dalam penyelesaian masalah berkomputer. Antara kategori struktur data yang disentuh secara mendalam adalah senarai linear, senarai berpaut, tindanan, baris gilir dan pepohon. Buku ini juga menyentuh kaedah rekursif yang sering digunakan dalam penyelesaian masalah, serta beberapa teknik isihan dan carian. Untuk memudahkan kefahaman, buku ini dilengkapi dengan ilustrasi dan contoh atur cara yang boleh dipraktikkan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.