Teknik Membina Atur Cara dengan Bahasa C

RM45.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memperkenalkan kemahiran pengaturcaraan C secara praktikal dengan memberi penekanan kepada proses penyelesaian masalah pembangunan perisian dan peralatan pembangunan perisian. Pendekatan penyampaian mudah dengan menggunakan lebih 200 bahan visual berbentuk contoh atur cara, rajah, dan jadual turut terkandung dalam buku ini. Setiap penerangan konsep pengaturcaraan dalam buku ini disertai dengan contoh atur cara untuk memudahkan pemahaman pembaca. Pada akhir setiap bab pula disertakan soalan latihan untuk menguji kefahaman pembaca.

Buku ini sesuai digunakan sebagai buku teks kepada pelajar sekolah dan pusat pengajian tinggi yang mengambil kursus bahasa pengaturcaraan C sebagai bahasa pengaturcaraan pertama. Buku ini juga boleh digunakan sebagai buku rujukan kepada pelajar sekolah, kolej atau sesiapa sahaja yang berminat mempelajari konsep dan teknik asas pengaturcaraan komputer.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index