Teknik Membina Atur Cara dengan Bahasa C

RM45.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memperkenalkan kemahiran pengaturcaraan C secara praktikal dengan memberi penekanan kepada proses penyelesaian masalah pembangunan perisian dan peralatan pembangunan perisian. Pendekatan penyampaian mudah dengan menggunakan lebih 200 bahan visual berbentuk contoh atur cara, rajah, dan jadual turut terkandung dalam buku ini. Setiap penerangan konsep pengaturcaraan dalam buku ini disertai dengan contoh atur cara untuk memudahkan pemahaman pembaca. Pada akhir setiap bab pula disertakan soalan latihan untuk menguji kefahaman pembaca.

Buku ini sesuai digunakan sebagai buku teks kepada pelajar sekolah dan pusat pengajian tinggi yang mengambil kursus bahasa pengaturcaraan C sebagai bahasa pengaturcaraan pertama. Buku ini juga boleh digunakan sebagai buku rujukan kepada pelajar sekolah, kolej atau sesiapa sahaja yang berminat mempelajari konsep dan teknik asas pengaturcaraan komputer.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.