Urus Niaga Al–Qard Al–Hasan; Dalam Pinjaman Tanpa Riba

RM13.00

Category: Tag:

Description

Karya ini telah mengemukakan perbincangan tentang sejarah pengharaman riba serta beberapa perbandingan pendapat daripada pelbagai agama. Fokus seterusnya karya ini membicarakan dan menyentuh tentang bahaya amalan riba, menerangkan jenis–jenis amalan riba, menghuraikan barang–barang yang boleh disabitkan dengan riba, membincangkan secara terperinci konsep al–Qard al–Hasan, hukum dan hikmah al–Qard al–Hasan disyariatkan, syarat dan rukun al–Qard al–Hasan, kriteria seseorang pemiutang, peminjam, akad perjanjian, barang–barang pinjaman al–Qard al–Hasan serta bentuk–bentuk kontrak pinjaman yang dianjurkan oleh al–Quran. Bahagian akhir dihuraikan secara mendalam sistem pelaksanaan al–Qard al–Hasan yang dijalankan oleh bank, koperasi dan pajak gadai Islam al–Rahn. Buku ini meletakkan harapan kepada masyarakat Islam agar dapat menghayati, memahami dan berusaha ke arah wujudnya sebuah institusi kewangan al–Qard al–Hasan seiring dengan perkembangan perbankan Islam masa kini.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index