Urus Niaga Al–Qard Al–Hasan; Dalam Pinjaman Tanpa Riba

RM13.00

Category: Tag:

Description

Karya ini telah mengemukakan perbincangan tentang sejarah pengharaman riba serta beberapa perbandingan pendapat daripada pelbagai agama. Fokus seterusnya karya ini membicarakan dan menyentuh tentang bahaya amalan riba, menerangkan jenis–jenis amalan riba, menghuraikan barang–barang yang boleh disabitkan dengan riba, membincangkan secara terperinci konsep al–Qard al–Hasan, hukum dan hikmah al–Qard al–Hasan disyariatkan, syarat dan rukun al–Qard al–Hasan, kriteria seseorang pemiutang, peminjam, akad perjanjian, barang–barang pinjaman al–Qard al–Hasan serta bentuk–bentuk kontrak pinjaman yang dianjurkan oleh al–Quran. Bahagian akhir dihuraikan secara mendalam sistem pelaksanaan al–Qard al–Hasan yang dijalankan oleh bank, koperasi dan pajak gadai Islam al–Rahn. Buku ini meletakkan harapan kepada masyarakat Islam agar dapat menghayati, memahami dan berusaha ke arah wujudnya sebuah institusi kewangan al–Qard al–Hasan seiring dengan perkembangan perbankan Islam masa kini.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.