Wanita, Kerjaya & Kesejahteraan

RM60.00

Out of stock

Category:

Description

Wanita adalah aset yang penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat dan negara. Keupayaan wanita menggalas tugas yang rencam dalam dunia globalisasi kini telah membuka mata dunia yang dahulunya pernah meletakkan martabat wanita di tahap yang amat rendah. Penglibatan wanita secara langsung dalam pelbagai arena kerjaya turut memberi impak dari sudut positif dan negatif terhadap kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Sebagai manusia yang diciptakan dengan fitrah, cenderung untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Kesedaran untuk mencapai kesejahteraan hidup telah menjadi perkara yang penting dewasa ini. Namun, apakah panduan dalam menentukan kriteria, panduan dan indikator kesejahteraan atau kebahagiaan hidup? Bagi menjawab persoalan ini, buku ini berusaha menghimpunkan kupasan berasaskan penyelidikan akademik yang memfokuskan tema wanita dalam pelbagai latar kerjaya berdasarkan perspektif Islam. Agama Islam sebagai satu cara hidup telah menyediakan panduan lengkap dan menyeluruh buat panduan menusia melayari kehidupan. Skop perbincangan meliputi kesejahteraan dalam aspek kerjaya, pendidikan, kekeluargaan, keusahawanan dan sebagainya. Diharapkan buku ini dapat mencadangkan kerangka konseptual dan praktikal bagi panduan bukan sahaja buat wanita tetapi juga lelaki dalam usaha menyokong antara satu sama lain demi pembangunan secara holistik.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index