Wasiat & Wisayah dalam Perancangan Harta Prinsip dan Amalan

RM35.00

Category: Tag:

Description

Buku ini menggabungkan dua prinsip yang terdapat dalam undang-undang Islam, iaitu wasiat dan wisayah. Dua prinsip ini merupakan antara instrumen penting dalam perancangan harta orang Islam yang pada masa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Perbincangan buku ini meliputi hukum syarak, undang-undang, dan amalan semasa mengenai prinsip wasiat dan wisayah. Penekanan diberikan kepada aspek wasiat dan wisayah sebagai mekanisme syarak yang digunakan sebagai instrumen perancangan harta dan aplikasinya pada masa kini.

Buku ini sesuai dijadikan sebagai rujukan dan panduan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi, ahli akademik, penggubal dasar, golongan profesional, pihak yang terlibat secara langsung sebagai penyedia perkhidmatan perancangan harta, peguam, dan pegawai syariah, serta orang awam yang ingin mengenali dengan lebih dekat lagi dua prinsip penting dalam undang-undang Islam ini.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.