Borang Penilaian Modul Pengajaran

Borang Penilaian Modul Pengajaran

Borang Penilaian Modul Pengajaran

  • Info
  • Review
0% Complete
1 of 2
Hari

Maklumat Manuskrip

Isi

Ketepatan Fakta
Unsur Bertentangan dengan perlembagaan, agama, politik dan lain-lain
Skop Sukatan Pelajaran
Kebolehpasaran
Isu Plagiat

Bahasa

Kelancaran Gaya Bahasa
Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca
Tatabahasa
Keseragaman Gaya Penulisan
Penggunaan Istilah

Kaedah Persembahan

Susunan Bahan
Judul Bab dan Subbab
Foto dan Rajah
Soalan Latihan
Jawapan yang Disediakan
Bil, Bab, Muka Surat, Baris, Jenis Kesilapan, Ulasan Penilaian
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index