Borang Penilaian Modul Pengajaran

Borang Penilaian Modul Pengajaran

Borang Penilaian Modul Pengajaran

  • Info
  • Review
0% Complete
1 of 2
Hari

Maklumat Manuskrip

Isi

Ketepatan Fakta
Unsur Bertentangan dengan perlembagaan, agama, politik dan lain-lain
Skop Sukatan Pelajaran
Kebolehpasaran
Isu Plagiat

Bahasa

Kelancaran Gaya Bahasa
Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca
Tatabahasa
Keseragaman Gaya Penulisan
Penggunaan Istilah

Kaedah Persembahan

Susunan Bahan
Judul Bab dan Subbab
Foto dan Rajah
Soalan Latihan
Jawapan yang Disediakan
Bil, Bab, Muka Surat, Baris, Jenis Kesilapan, Ulasan Penilaian
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.