Ahkam Syar’iyyah Johor: Kod Undang-undang Keluarga Islam Kerajaan Negeri Johor 1935

RM28.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memperlihatkan kembali model ulung undang-undang keluarga Islam di Malaysia serta objektif penggubalannya bagi menangani permasalahan ummah yang berlaku. Ia mengembalikan keberkesanan pelaksanaan undang–undang keluarga Islam yang bersifat Din Ilahi dengan rujukan khusus kepada Ahkam Syar’iyyah Johor Tahun 1935 yang diambil daripada kitab “Al–Ahkam al–Syar’iyyah fi al–Ahwal al–Syahsiyyah” karangan Muhammad bin Zain al–Abyani.

Ia memperlihatkan model undang–undang keluarga Islam dalam mempertahankan keunggulan undang–undang Islam daripada penjajah Inggeris dan menambahkan salah satu rujukan undang–undang keluarga Islam bagi pelajar–pelajar IPT dan badan–badan perundangan di Malaysia.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.