Terapi Jiwa untuk Pesakit Mental

RM35.00

Category: Tag:

Description

Buku ini membincangkan konsep kesihatan jiwa berdasarkan perspektif Islam dan bagaimana ibadah dapat memainkan peranan serta menjadi salah satu kaedah merawat jiwa yang sakit. Walaupun buku ini menonjolkan ibadah sebagai salah satu bentuk rawatan jiwa, penulis menjelaskan bahawa ibadah bukan sahaja perlu betul dan sah, tetapi kefahaman pesakit terhadap falsafah dan hikmah ibadah itu turut sama mengambil tempat yang penting dalam menjayakan rawatan jiwa ini. Sesungguhnya, rawatan jiwa yang sempurna adalah dengan mengambil kira keupayaan pesakit untuk memahami tujuan dan hikmah ibadah yang dilakukan bagi menjamin kesan baik ibadah yang dilakukan sentiasa berterusan. Sekiranya tujuan dan hikmah ibadah tidak difahami, ada kemungkinan sakit jiwanya akan kembali, dan akhirnya menjejaskan kesihatan mental. Justeru, diharap buku ini dapat membuka dimensi baharu dalam kaedah perawatan jiwa khususnya bagi pesakit mental.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index