Akidah Dalam Kehidupan Muslim Analisis Aspek Aspek Penyelewengan

RM40.00

Category: Tag:

Description

Perbincangan buku ini berkisar di sekitar posisi akidah dalam kehidupan Muslim. Akidah sering kali dianggap oleh sesetengah orang tidak berkait dengan kehidupan nyata. Oleh yang demikian, suasana kehidupan Muslim telah terpisah dengan akidah kepercayaannya. Kehidupannya berada pada satu pihak dan akidah kepercayaannya berada pada satu pihak yang lain. Sedangkan menurut Islam akidah bertindak sebagai teras kepada seluruh gerak laku kehidupan. Untuk menjelaskan hakikat ini aspek-aspek maratib tauhid dan syirik, Quran dan Sunnah sebagai manhaj dalam akidah serta syariat, tatacara berakidah kepada Allah dijelaskan kepada pembaca. Turut diketengahkan ialah faktor yang menyebabkan berlakunya penyimpangan daripada akidah yang benar serta langkah-langkah untuk membendung penyelewengan tersebut daripada terus berlaku. Selain itu, penulis memberikan beberapa contoh ajaran yang menyalahi akidah Islam. Buku ini sesuai untuk bacaan para pelajar, guru, pensyarah, kaum intelektual, dan umat Islam umumnya terutamanya mereka yang ingin mendalami ilmu akidah berasaskan metodologi Quran serta Sunnah.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.