Psikologi Pendidikan

RM65.00

Category: Tag:

Description

Buku Psikologi Pendidikan ini memberikan panduan secara komprehensif kepada mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam bidang pendidikan. Bagi pelajar bidang pendidikan, buku ini dapat memberikan pemahaman dan pendedahan kepada mereka tentang perbezaan ciri-ciri tingkah laku pelajar di dalam bilik darjah, penggunaan pelbagai kaedah atau model pembelajaran, masalah yang dihadapi dan kesihatan mental dalam kalangan pelajar di sekolah, pertimbangan dalam penyediaan kurikulum dan hasil pembelajaran. Buku ini turut membincangkan penerapan prinsip psikologi pendidikan di dalam kelas. Perbincangan yang menyeluruh tentang pembangunan manusia, aplikasi teori kognitif dalam kepelbagaian pembelajaran, strategi pengajaran dan persekitaran yang berkesan serta penilaian pembelajaran pelajar dilihat amat berguna untuk memahami minda pelajar dan melihat implikasinya dalam pendidikan. Buku ini berusaha menghuraikan gambaran tentang manusia dalam konteks pendidikan sehingga ia dapat dibangunkan menjadi insan yang berpotensi dalam pembangunan bangsa. Buku ini diharapkan dapat membantu pelajar universiti dan para pendidik serta individu yang berminat untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index