Al-jabar Moden

RM21.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengandungi konsep awal Aljabar Moden dan amat sesuai untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan rujukan bagi pelajar peringkat Sarjana. Buku ini memaparkan konsep asas yang perlu diketahui pelajar seperti kumpulan, subkumpulan dan beberapa jenis kumpulan yang biasa termasuk kumpulan kitaran dan kumpulan pilihatur. Buku ini diolah dengan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan beberapa contoh. Latihan yang diberikan di bahagian akhir setiap bab menolong pelajar memahirkan diri dengan konsep abstrak yang dipelajari.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.