Algoritma Genetik dalam Mereka Bentuk Bangunan Hijau Malaysia

RM70.00

Category:

Description

Industri pembinaan adalah salah satu industri yang berimpak tinggi dan menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau. Oleh itu, proses pembinaan bangunan hijau juga perlu mengaplikasikan beberapa kaedah hijau atau pasif untuk memastikan proses pembinaan itu sendiri tidak memberi impak negatif kepada alam sekitar. Arkitek juga perlu mengetahui ciri-ciri bangunan hijau yang perlu diikuti kerana piawaian sijil bangunan hijau adalah berbeza di setiap negara. Antara faktor yang mampu mempengaruhi piawaian ini adalah perubahan iklim dan taraf sosioekonomi negara tersebut. Mereka bentuk bangunan hijau juga terbukti mencabar kerana arkitek perlu mengambil kira keperluan industri terutamanya kos bahan binaan yang terlibat. Kebanyakkan bahan binaan bangunan hijau adalah mahal kerana ianya diperbuat daripada bahan yang mempunyai kadar penyerapan haba yang rendah. Oleh itu, teknologi komputeran diguna pakai oleh arkitek untuk membantu proses menimbangtara keputusan berkaitan pemilihan jenis dan kos bahan. Kebanyakan teknologi komputeran dalam bidang pembinaan fokus kepada modul-modul yang membantu pembinaan bangunan secara digital atau maya. Walaubagaimanapun, untuk mencari bahan binaan hijau yang sesuai untuk rekabentuk bangunan hijau dan pada masa yang sama untuk mengawal supaya kos pembinaan adalah satu tugas yang memakan masa. Ini kerana arkitek akan mengunakan kaedah “cuba jaya” (‘trial and error’) ataupun teknik simulasi yang terbukti ianya proses yang memakan masa. Oleh itu, buku ini mengetengahkan integrasi algoritma pengoptimuman dengan teknologi terkini untuk membantu arkitek memilih bahan-bahan yang sesuai bergantung kepada kerperluan piawaian bangunan hijau yang digunakan. Penggunaan algoritma pengoptimuman adalah alternatif terbaik dalam menghasilkan reka bentuk kerana tidak melibatkan kos tambahan yang terlalu tinggi.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.