Asas Pengawal Logik Boleh Atur Cara (PLC)

RM30.00

Category: Tag:

Description

Pengawal Logik Boleh Atur Cara (PLC) ialah elemen asas dan penting dalam bidang Kejuruteraan Kawalan yang digunakan dalam perkakasan elektrik dan mekanikal. Justeru, secara keseluruhannya, kebanyakan aplikasi yang melibatkan kawalan arus elektrik menggunakan PLC sebagai komponen kawalan. Buku ini menerangkan secara terperinci asas operasi sesebuah PLC termasuk instrumen perantaramukaan jenis analog dan digital. Selain itu, teori dan aplikasi asas atur cara PLC diterangkan dengan menggunakan rajah tangga. Pada bab akhir pula, ditunjukkan beberapa contoh aplikasi sebenar PLC dalam bidang Kejuruteraan Kawalan yang mana rajah tangga dan rajah skematik setiap aplikasi dijelaskan secara terperinci. Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan rujukan utama untuk pelajar dalam jurusan teknologi sama ada di peringkat sarjana muda, diploma dan sijil serta kepada jurutera dan juruteknik yang terlibat dalam bidang ini.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.