Bimbingan & Kerjaya : Konsep dan Amalan Kontemporari

RM29.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Ekonomi dan pekerjaan adalah dua bidang yang saling berkaitan dalam era pasca millinneum. Menyedari kepentingan bidang kaunseling kerjaya dapat menolong pelajar dalam memilih dan menentu hala tuju kerjaya pada era pasca millinneum, maka penulis mengetengahkan pemikiran dan amalan kaunseling supaya dapat dijadikan panduan kepada masyarakat umum. Terdapat enam bab ditulis secara komprehensif, iaitu Pengenalan dan Perkembangan Kerjaya di Luar Negeri dan Malaysia, Teori–teori Kaunseling Kerjaya, Sumber Maklumat Kerjaya, Kaunseling Kerjaya Individu Dewasa, Kerjaya Perspektif Islam, dan Isu–isu Bimbingan dan Kerjaya. Seiring dengan tuntutan Islam Hadhari oleh Perdana Menteri supaya amalan pekerjaan perlu dilakukan dengan amanah, jujur dan akauntabiliti, maka penulis membicarakan kerjaya daripada perspektif Islam. Buku ini sesuai sebagai rujukan kepada pendidik, ahli psikologi, pengamal kaunseling, pelajar psikologi dan kaunseling di institusi pengajian tinggi dan individu yang berminat menambahkan pengetahuan dalam bidang kaunseling kerjaya.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index