Bimbingan & Kerjaya : Konsep dan Amalan Kontemporari

RM29.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Ekonomi dan pekerjaan adalah dua bidang yang saling berkaitan dalam era pasca millinneum. Menyedari kepentingan bidang kaunseling kerjaya dapat menolong pelajar dalam memilih dan menentu hala tuju kerjaya pada era pasca millinneum, maka penulis mengetengahkan pemikiran dan amalan kaunseling supaya dapat dijadikan panduan kepada masyarakat umum. Terdapat enam bab ditulis secara komprehensif, iaitu Pengenalan dan Perkembangan Kerjaya di Luar Negeri dan Malaysia, Teori–teori Kaunseling Kerjaya, Sumber Maklumat Kerjaya, Kaunseling Kerjaya Individu Dewasa, Kerjaya Perspektif Islam, dan Isu–isu Bimbingan dan Kerjaya. Seiring dengan tuntutan Islam Hadhari oleh Perdana Menteri supaya amalan pekerjaan perlu dilakukan dengan amanah, jujur dan akauntabiliti, maka penulis membicarakan kerjaya daripada perspektif Islam. Buku ini sesuai sebagai rujukan kepada pendidik, ahli psikologi, pengamal kaunseling, pelajar psikologi dan kaunseling di institusi pengajian tinggi dan individu yang berminat menambahkan pengetahuan dalam bidang kaunseling kerjaya.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.