Cendekiawan Islam dalam Bidang Sains dan Teknologi

RM60.00

Category: Tag:

Description

Cendekiawan Islam dalam Bidang Sains & Teknologi ini mengandungi 10 bab yang membincangkan pencapaian besar para sarjana dan intelektual Islam serta cabaran yang dihadapi sebagai Tokoh Saintis Muslim. Secara amnya, buku ini mengupas dan mengetengahkan beberapa nama besar sarjana Islam mengikut zaman dalam pelbagai bidang seperti psikologi, sosiologi dan ekonomi, perubatan, kejuruteraan, sains nuklear dan sebagainya yang didorong oleh faktor wahyu atau al-Quran. Kesarjanaan tokoh-tokoh ini adalah bukti kemukjizatan al-Quran sebagai pencetus ilmu dalam peradaban manusia. Buku ini disusun mengikut tahun kemunculan cendekiawan muslim bermula daripada zaman awal sehingga zaman moden. Antara tokoh yang dimuatkan dalam buku ini ialah Haly Abbas atau Ali Abbas, al-Jazari, Ibnu khaldun, APJ Abdul Kalam,  Zaghloul El-Naggar, Mahbub ul-Haq, Abdul Qadeer Khan,  Atta-Ur-Rahman dan  Abdul Aziz Rantisi. Bab-bab dalam buku ini mengisahkan serba sedikit biografi dan sumbangan mereka dalam peradaban manusia sehingga mendapat pengiktirafan di seluruh dunia. Topik yang disusun dalam buku ini diharap dapat memberi pendedahan kepada pembaca tentang sumbangan besar sarjana Islam dalam bidang Sains dan Teknologi dan kepentingan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian. Buku ini sesuai untuk dijadikan bahan rujukan dan bacaan umum kepada masyarakat umum.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index