Citra Soaring Upwards

RM20.00

Category: Tag:

Description

Idea ‘Soaring Upwards’ tercetus sesungguhnya daripada inspirasi pimpinan negara yang sentiasa memandang ke hadapan, khususnya memastikan pencapaian hebat dalam kalangan mahasiswa di seluruh Universiti Awam, politeknik dan kolej komuniti di negara kita. Mahasiswa bukan sahaja adalah pewaris kemajuan zaman akan datang malah kepimpinan yang dinamik dan progresif juga.

Dengan yang demikian, satu prakarsa yang perdana perlu dirancang untuk memastikan semua yang dirancang dan dihasratkan ini dapat dicapai. Melalui ‘Soaring Upwards’ yang diperkenalkan ini, pelbagai aspek pencapaian diberikan perincian dan dalam membayangkan outputnya kelak, beberapa kerangka kerja telah pun digagaskan.

Dengan terbitnya, ‘CITRA SOARING UPWARDS’ ini, saya berharap satu mesej jelas, walaupun melalui kaedah yang sedikit berlainan, terhantar kepada semua jentera di UA, politeknik dan kolej komunit – mahasiswa, pentadbir dan seluruh bahagian di dalamnya, dapat lebih memahami, menghayati dan selanjutnya membudayakan semangat ‘Soaring Upwards’ demi mencapai impian murni negara melangkah ke era yang lebih gemilang.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index