Citra Soaring Upwards

RM20.00

Category: Tag:

Description

Idea ‘Soaring Upwards’ tercetus sesungguhnya daripada inspirasi pimpinan negara yang sentiasa memandang ke hadapan, khususnya memastikan pencapaian hebat dalam kalangan mahasiswa di seluruh Universiti Awam, politeknik dan kolej komuniti di negara kita. Mahasiswa bukan sahaja adalah pewaris kemajuan zaman akan datang malah kepimpinan yang dinamik dan progresif juga.

Dengan yang demikian, satu prakarsa yang perdana perlu dirancang untuk memastikan semua yang dirancang dan dihasratkan ini dapat dicapai. Melalui ‘Soaring Upwards’ yang diperkenalkan ini, pelbagai aspek pencapaian diberikan perincian dan dalam membayangkan outputnya kelak, beberapa kerangka kerja telah pun digagaskan.

Dengan terbitnya, ‘CITRA SOARING UPWARDS’ ini, saya berharap satu mesej jelas, walaupun melalui kaedah yang sedikit berlainan, terhantar kepada semua jentera di UA, politeknik dan kolej komunit – mahasiswa, pentadbir dan seluruh bahagian di dalamnya, dapat lebih memahami, menghayati dan selanjutnya membudayakan semangat ‘Soaring Upwards’ demi mencapai impian murni negara melangkah ke era yang lebih gemilang.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.