Dialog Antara Agama Daripada Perspektif Al Quran

RM35.00

Category: Tag:

Description

Buku ini membahaskan tentang dialog al Quran mengenai agama Sabiin, Majusi, Nasrani (Kristian), Yahudi dan juga Musyrikin yang dianggap menyimpang dari kebenaran. Penyimpangan ini berlaku kerana adanya golongan manusia yang berpegang bahawa kebenaran berada dipihaknya dengan menafikan sumber yang benar itu yang didatangkan oleh Allah. Al–Quran bercakap dan memberi peringatan kepada mereka agar kembali ke jalan yang lurus. Ungkapan-ungkapan seperti katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai orang-orang kafir dan seumpamanya sering ditemui dalam dialog al Quran ini. Dialog al–Quran juga mendedahkan kebatilan agama dan mengajak manusia berfikir tentang kebenaran tersebut. Turut dibincangkan ialah budaya dialog seharusnya berlangsung dalam hubungan antara agama pada masa kini. Buku ini amat sesuai untuk bacaan para pelajar (mahasiswa), pendidik, guru–guru agama, pengkaji perbandingan agama dan para pencinta kebenaran.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.