Elektronik Perhubungan

RM30.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memberi penekanan kepada konsep asas perhubungan elektronik antara dua pihak yang melangkaui jarak pendengaran manusia. Penerangan tentang prinsip asas perhubungan, teknik dan peranti yang digunakan diberikan melalui cara yang mudah difahami. Bagi mengukuhkan lagi kefahaman pembaca tentang sesuatu konsep, contoh soalan serta penyelesaiannya disertakan dan ditambah pula dengan soalan tutorial pada bahagian akhir setiap bab.
Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan) di pusat pengajian tinggi dan pelajar politeknik di seluruh negara serta pembaca yang berminat dalam bidang perhubungan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.