Falsafah & Pemikiran Pendidikan

RM30.00

Category: Tag:

Description

Buku ini cuba mengupas tentang falsafah, maksud intipati falsafah, dan aliran-aliran yang terdapat dalam bidang ilmu falsafah secara jelas dengan cara yang mudah difahami. Kupasan setiap bahagian dalam buku ini akan membantu para pendidik atau bakal pendidik memahami dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan falsafah secara umum. Penjelasan pengarang tentang falsafah akan memberikan satu nafas baru dalam aktiviti pendidikan. Kefahaman tentang falsafah membolehkan pendidik menyedari apakah yang sebenarnya harus dilakukan dalam proses mendidik dan menyampaikan ilmu dengan setiap isi kandungan ilmu mempunyai kaitan dengan falsafah. Dalam buku ini juga dihimpunkan pemikir-pemikir falsafah mengikut aliran serta kupasan pemikiran pendidikan mereka dan sumbangan dalam bidang pendidikan secara kronologi. Buku ini sesuai dihayati oleh para pendidik dari segenap aliran atau peringkat sama ada di sekolah, institut perguruan, universiti awam ataupun swasta bagi tujuan memantapkan pengajaran dan pembelajaran. Buku ini juga penting kepada pelajar-pelajar khususnya dalam bidang pendidikan di peringkat diploma, ijazah pertama, mahupun ijazah lanjutan di institut perguruan serta universiti awam dan swasta untuk persediaan sebagai guru.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.