Fizik Am: Contoh Masalah, Penyelesaian, & Hitungan Berkomputer

RM60.00

Category: Tag:

Description

Buku ini menjelaskan konsep dan prinsip fizik yang menjadi asas kepada pemahaman dalam pembelajaran sains dan kejuruteraan. Buku ini ditulis untuk memenuhi keperluan pembelajaran fizik am yang ditawarkan kepada pelajar tahun pertama di universiti, pra-universiti, dan matrikulasi. Mekanik, sifat jirim, dan haba ialah tajuk yang terkandung dalam buku ini. Setiap bab dalam buku ini dimulakan dengan ringkasan konsep dan prinsip asas, takrifan, dan rumus penting. Untuk memudahkan pemahaman, beberapa contoh masalah diberikan berserta cara penyelesaian. Langkah penyelesaian diperinci untuk membina kefahaman pelajar. Rajah turut dilukis untuk membantu pelajar menggambarkan keadaan dan konsep fizik yang hendak diselesaikan. Penyelesaian juga dilakukan melalui bantuan perisian wxMaxima untuk membina kemahiran menghitung dengan komputer sejak dari mula lagi. Pengetahuan dan kemahiran yang terkandung dalam buku ini adalah asas penting untuk pembelajaran lanjut dalam bidang fizik.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index