Fizik Am: Contoh Masalah, Penyelesaian, & Hitungan Berkomputer

RM60.00

Category: Tag:

Description

Buku ini menjelaskan konsep dan prinsip fizik yang menjadi asas kepada pemahaman dalam pembelajaran sains dan kejuruteraan. Buku ini ditulis untuk memenuhi keperluan pembelajaran fizik am yang ditawarkan kepada pelajar tahun pertama di universiti, pra-universiti, dan matrikulasi. Mekanik, sifat jirim, dan haba ialah tajuk yang terkandung dalam buku ini. Setiap bab dalam buku ini dimulakan dengan ringkasan konsep dan prinsip asas, takrifan, dan rumus penting. Untuk memudahkan pemahaman, beberapa contoh masalah diberikan berserta cara penyelesaian. Langkah penyelesaian diperinci untuk membina kefahaman pelajar. Rajah turut dilukis untuk membantu pelajar menggambarkan keadaan dan konsep fizik yang hendak diselesaikan. Penyelesaian juga dilakukan melalui bantuan perisian wxMaxima untuk membina kemahiran menghitung dengan komputer sejak dari mula lagi. Pengetahuan dan kemahiran yang terkandung dalam buku ini adalah asas penting untuk pembelajaran lanjut dalam bidang fizik.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.