Glosari Kejuruteraan Bahan

RM30.00

Category: Tag:

Description

Glosari Kejuruteraan Bahan ini ditulis bertujuan menyediakan suatu bahan rujukan supaya dapat dimanfaatkan oleh pembaca dalam memahami secara jelas tentang sesuatu istilah atau sesuatu perkara yang berkaitan dengan bahan. Buku ini sesuai diguna dan dijadikan sumber rujukan oleh para pelajar bagi semua peringkat pengajian, golongan profesional, dan orang awam yang terlibat dengan aktiviti yang berkaitan kejuruteraan bahan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.