Hidrologi

RM35.00

Category: Tag:

Description

Hidrologi ialah satu daripada cabang ilmu sains yang berhubung kait dengan air termasuk kejadian pembentukan air, kandungan air, dan pergerakan air sama ada di atmosfera, di atas atau di bawah permukaan bumi, dan di lautan. Buku ini mengupas konsep asas kitaran hidrologi dan komponen serta peranannya secara terperinci. Proses kitaran hidrologi ini merangkumi enam aspek, iaitu pintasan dan storan lekukan, kerpasan, sejatan dan sejatpeluhan, penyusupan dan kelembapan tanah, air larian dan luahan (banjir), dan air bawah tanah. Penjelasan terperinci tentang kesemua komponen kitaran hidrologi tersebut membolehkan pembaca memahami dengan jelas faktor utama yang menyebabkan berlakunya perubahan bentuk air dalam kitaran hidrologi. Buku ini sesuai sebagai bahan rujukan yang penting kepada pelajar di institusi pengajian tinggi yang mengambil subjek hidrologi dan bacaan umum kepada individu yang berminat untuk memahami tentang segala aspek berkaitan dengan air, iaitu satu sumber yang bermanfaat kepada aktiviti manusia.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index