Hidrologi

RM35.00

Category: Tag:

Description

Hidrologi ialah satu daripada cabang ilmu sains yang berhubung kait dengan air termasuk kejadian pembentukan air, kandungan air, dan pergerakan air sama ada di atmosfera, di atas atau di bawah permukaan bumi, dan di lautan. Buku ini mengupas konsep asas kitaran hidrologi dan komponen serta peranannya secara terperinci. Proses kitaran hidrologi ini merangkumi enam aspek, iaitu pintasan dan storan lekukan, kerpasan, sejatan dan sejatpeluhan, penyusupan dan kelembapan tanah, air larian dan luahan (banjir), dan air bawah tanah. Penjelasan terperinci tentang kesemua komponen kitaran hidrologi tersebut membolehkan pembaca memahami dengan jelas faktor utama yang menyebabkan berlakunya perubahan bentuk air dalam kitaran hidrologi. Buku ini sesuai sebagai bahan rujukan yang penting kepada pelajar di institusi pengajian tinggi yang mengambil subjek hidrologi dan bacaan umum kepada individu yang berminat untuk memahami tentang segala aspek berkaitan dengan air, iaitu satu sumber yang bermanfaat kepada aktiviti manusia.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.