HTML untuk Pembangunan Web

RM45.00

Category: Tag:

Description

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa asas bagi pembangunan aplikasi berasaskan web. Pemahaman asas terhadap bahasa ini adalah perlu untuk membina dokumen web yang mudah. Apabila asas yang kukuh diguna pakai atau dikuasai, anda mampu membina jaringan dokumen web yang lebih rumit.

Mempelajari dan menguasai HTML merupakan satu titik permulaan untuk mempersiapkan diri dengan pelbagai gelagat dalam dunia internet di masa sekarang. Buku ini menjelaskan kaedah pembinaan dokumen web menggunakan HTML dan sesuai dipelajari oleh pembaca daripada kalangan semua peringkat pendidikan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.