ISLAM Alternatif Perpaduan Sejagat

RM12.00

Category: Tag:

Description

Buku ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama memperkatakan soal perpaduan sejagat dan bagaimana Islam bertindak sebagai gagasan alternatif kepada masalah tersebut. Bahagian kedua pula memperkatakan soal perpaduan dan persaudaraan yang wujud antara sesama Islam. Sementara itu bahagian ketiga membicarakan berkenaan dengan masyarakat majmuk dan kerukunan beragama. Turut dibincangkan dalam bahagian ini ialah toleransi beragama supaya difahami dan dibezakan dengan konsep toleransi agama. Pemahaman terhadap dua aspek tersebut amat penting dalam sesebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia demi menjaga kerukunan hidup masyarakatnya dan sekaligus menjalin hubungan perpaduan sesama mereka. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini di tengah-tengah masyarakat Malaysia kini mampu memberi gambaran sebenar kepada pembaca bagaimana langkah yang seharusnya diambil untuk membentuk perpaduan sejagat dan persaudaraan sesama Muslim, di samping memahami aspek-aspek perbezaan dalam agama lain yang selama ini masih menghantui kewujudan persefahaman dan keharmonian antara kaum

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.