Jadual Dinamik Gas

RM20.00

Category: Tag:

Description

Buku ini ialah lanjutan daripada buku Jadual Aliran Boleh Mampat Satu Dimensi yang diterbitkan pada tahun 1999. Buku ini memaparkan beberapa perubahan yang menjadikannya lebih mantap dan sesuai digunakan dalam menyelesaikan masalah dinamik gas. Buku ini dilengkapkan dengan dua lagi komponen penting dalam bidang dinamik gas iaitu Lengkung Ciri Gelombang Kejutan Serong dan Fungsi Prandtl Meyer dan Sudut Mach. Buku ini digunakan secara meluas untuk pengkajian aliran boleh mampat atau dalam istilah lain Dinamik Gas. Selain pelajar Kejuruteraan Aeronautik, pelajar Kejuruteraan Mekanikal juga boleh menggunakan buku ini sebagai sebahagian daripada mata pelajaran Mekanik Bendalir yang melibatkan pengkajian aliran boleh mampat. Buku ini juga boleh digunakan oleh para jurutera yang ingin mendapatkan maklumat berkenaan ciriĀ–ciri dinamik gas. Bidang dinamik gas juga amat penting bagi pengkajian mengenai aliran berhalaju tinggi seperti aliran subsonik tinggi, transonik, supersonik dan seterusnya hipersonik.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.