Jurutera Kerjaya Pilihan

RM45.00

Category:

Description

Buku Jurutera Kerjaya Pilihan ini ditulis bagi memberi bimbingan dan panduan yang konstruktif kepada para pelajar serta graduan dalam bidang kejuruteraan. Buku ini juga amat sesuai bagi individu yang sedang mencari informasi tentang pengajian dalam bidang kejuruteraan kerana kandungannya dihurai menggunakan bahasa yang mudah difahami. Setiap topik yang ditulis juga memberikan pendekatan khusus tentang kehidupan pelajar dalam bidang kejuruteraan, iaitu sebelum dan semasa perkuliahan, serta selepas mereka bergraduan. Buku ini juga boleh dijadikan rujukan bagi para guru, kaunselor, dan ibu bapa tentang pembelajaran dan kerjaya seorang jurutera.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.